kültürleşme eleştirisi

Siyasi ve sosyal çatışmalar yakın geçmişte giderek artan bir şekilde kültürel çatışmalar olarak yorumlandılar. "Kültür" böylelikle günümüz siyasi söylem ve karar verme süreçlerinin merkezi ve operasyonal bir kategorisi haline geldi. Kültür teorileri bu süreç ile – "dinamikleştirilmiş" veya "translasyonal" olsa da – sadece farklı bir kültür kavramını öne sürerek mücadele ediyorlar. Bunu yaparken, "kültür" kavramının söylemsel kaidelerini ve direkt siyasi sonuçlarını irdelemedikleri için, siyasi ve sosyal olguların hâlihazırda sürmekte olan kültürleşmesine katkıda bulunuyorlar. Buna karşın, kültürleşme eleştirisinin görevi kültürel dispozitifin siyasi işlevselliklerinin ve toplumsal "maddeselleşmesinin" tarihsel ve güncel perspektiften derinlemesine irdelenmesi olarak tanımlanabilir.

Stefan Nowotny
"Culture," wrote Raymond Williams in 1976, "is one of the two or three most complicated words in the English language. This is so partly because of its intricate historical development, in several European languages, but mainly because it has now come to be used for important concepts." Williams' remark holds a valuable suggestion for a critical examination of the concept of culture, specifically where he refers to the "use" of the term culture "for important concepts": it points to the operative character of this term.
Boris Buden
or: The Society that Mistook Culture for Politics
Can culture be translated? It is not often that we are confronted with a question that becomes all the more difficult, the easier it is to answer: no.

thematic strands

kültürleşme eleştirisi toplumsal bileşimin yeniden şekillenme süreci post-koloniyalizm ötesi: küresel müştereğin üretimi çok dillilik pratikleri ulusal dil politikalarına karşı all texts...

other languages

English Deutsch Español Français Hrvatski Türkçe